Om motarbetaren

Meetingmotarbetaren är en grupp i Malmö som vill främja arbetsplatskamp och erfarenhetsutbyte arbetare emellan. Detta gör vi genom att arrangera olika sorters arrangemang, så som kursen Makten på jobbet och klasskampskonferensen Vår Makt.

Förutom arrangemang så skriver vi och hjälper till att sprida arbetsplatsundersökningar genom hemsidor och publikationer. Två av våra medlemmar har egna bloggar: Kim Müller och Kvinnor – historier från arbetarklassen.

motarbetaren är fackligt, religiöst och politiskt oberoende.

Kontakta oss

MAIL: motarbetaren [snabel-a] gmail.com
FACEBOOK: http://www.facebook.com/motarbetaren

  • Makten på jobbet är en folkhögskolekurs på Kvarnby Folkhögskola som kommer att gå av stapeln i vår. Läs mer!