Makten på jobbet

Makten på jobbet

Klasskampen pågår hela tiden, överallt runtomkring oss i våra vardagsliv. Varje arbetsdag bär med sig öppna eller dolda konflikter. Arbetsorder som ska följas, chefer som granskar och bestämmer över dina aktiviteter, det du producerar, de samarbeten du bygger upp och den kunskap du sitter på.

Det är dessa konflikter som granskas och diskuteras i kursen Makten på jobbet. Hur uppstår kollektiv, informella och formella, som gör motstånd? Vilka maktmedel har vi? Det är bara några frågor som vi kommer att diskutera. Kursen ska ge politisk-organisatoriska kunskaper och bidra till att sprida deltagarnas egna erfarenheter från den vardagliga klasskampen på jobbet.

Du behöver inga tidigare förkunskaper men då du ska undersöka din egen arbetsplats behöver du arbetslivserfarenhet. Självstudierna redovisas dels via ett diskussionsforum på nätet, dels i samband med träffarna. Kursen förutsätter regelbunden tillgång till Internet. Du kan få studiemedel om du kombinerar kursen med andra studier så att du kommer upp till en studietakt på minst 50%.

Makten på jobbet är en distanskurs i samverkan mellan Kvarnby Folkhögskola och Motarbetaren. Den är en del av Vänsterns Akademi.

LÄS MER / ANMÄL DIG TILL KURSEN
Event på facebook

Längd: 1 termin, distans
Kurstid: 1/2 -30/5 2009
Studietakt: deltid, 25%

Detta är andra året vi håller i kursen Makten på jobbet. Förra kursens upplägg kan du se här. Kursen 2010 kommer att se något annorlunda ut.

Kursbeskrivning

Makten på jobbet är uppdelad i två perioder och har två träffar.

Period 1: Teori (februari och mars)

Målet med period 1 är att få en teoretisk grund som man sedan kan använda när vi ska undersöka våra egna arbetsplatser. Perioden är indelad i tre block som är:

 1. Arbetsplatsundersökning
 2. Produktionen
 3. Motstånd

Block 1: Arbetsplatsundersökning

I detta block läser vi några arbetsplatsundersökningar (kallas även för ”arbetsplatsrapporter” och ”militanta undersökningar”) och tar upp den teoretiska grunden till dessa.

Mål med blocket:

 • Att förstå begrepp som microkonflikter/ansiktslöst motstånd, klassammansättning, den ”andra” arbetarrörelsen och vängrupp
 • Att förstå den teoretiska grunden till arbetsplatsundersökningar och hur undersökningen kan användas som metod
 • Att förstå hur konflikter med nödvändighet uppstår i arbetet

Block 2: Produktionen

I detta block läser vi texter om hur cheferna försöker dressera oss och hur produktionen ser ut.

Mål med blocket:

 • Att förstå skillnaden mellan toyotism och fordism
 • Att se i stora drag hur produktionen organiseras idag
 • Att se hur olika managementmetoder används för att försöka dressera arbetarna

Block 3: Motstånd

I detta block läser vi om hur vi organiserar vårt motstånd. Vi försöker hitta inspiration från olika sorters idag existerande och fungerande organiseringsförsök. Vi kommer främst att inrikta oss på hur man organiserar sig på golvet, med sina närmaste arbetskamrater. Vi kommer alltså inte att gå in så mycket på de ”större strukturerna”, så som hur man organiserar sig i en hel bransch eller hur facket ser ut.

Mål med blocket:

 • Att få ”verktyg” som man kan använda för att organisera sig på sin egen arbetsplats
 • Att få koll på hur man går från de ”små” konflikterna till de större

Period 2: Undersök din egen arbetsplats (april och maj)

Målet med denna period är att undersöka din egen arbetsplats (kan vara ditt nuvarande jobb, eller tidigare jobb) genom skrivövningar och uppgifter. Denna period är inte riktigt klar än men några saker som kommer att komma upp är att du ska skriva om en konflikt på ditt jobb, kolla upp eventuella styrdokument och liknande som används av cheferna på ditt jobb, göra kartor över hur din arbetsplats ser ut. Vi lovar dig att detta kommer att bli en mycket intressant och spännande period. Inom kort så kommer du att få information om hur den ser ut.

Börja skriv dagbok!

Vi rekommenderar dig starkt att börja föra dagbok redan nu över vad som händer på ditt jobb, som du sedan kan använda när du ska undersöka din arbetsplats. I dagboken kan du dokumentera alltifrån löften från ledningen, tjafs med chefer, konflikter och kampmetoder till statistik över arbetsskador, produktivitet och vinst, anställningsförhållanden och så vidare. Skriv också mer än gärna om vad som händer på ditt jobb på forumet, även fast vi nu under period 1 ska syssla med textläsning och teori. Det bästa är ju om du utifrån de texter vi läser kan se paralleller till ditt eget jobb!

Litteratur

Den enda bok du behöver köpa under kursens gång är Kapitalet.se av Mikael Nyberg. Resten finns gratis att skriva ut från internet. Kapitalet.se går att få tag på mycket billigt. Pocketversionen kostar enbart 39 kr på Adlibris.se, den inbundna varianten bara 69 kr.

Träffarna

Träff ett sker lördag den 20 mars. Träff två lördag den 22 maj. Träffarna kommer att vara på Kvarnby folkhögskolas filial i Malmö, Industrigatan 4. Klockan 10:00-17:00. Mer info om träffarna får du om du anmäler dig till kursen.

- – -

Schema för period 1

Du ska varje vecka läsa de texter och göra de uppgifter som står angivna i detta schema. Du ska senast måndag varje vecka skriva något om de texter du läst och uppgifterna du gjort. Du ska aktivt delta i diskussionerna. Tanken är att varje text ska diskuteras grundligt här. Vi har skrivit instuderings- och diskussionsfrågor för att hjälpa till att få igång denna diskussion, men de behöver naturligtvis inte följas slaviskt. Om det är begrepp eller resonemang du inte förstår så ta upp det. Vi i kursgruppen kommer att lägga mycket krut på att förklara svåra begrepp och resonemang. Ingen fråga kommer att vara för dum.

Block ett: Arbetsplatsundersökning

Vecka 5 (1-7 feb)

Att läsa:

Vecka 6 (8-14 feb)

Att läsa:

Uppgifter:

Block två: Produktionen

Vecka 7 (15-21 feb)

Att läsa:

Vecka 8 (22-28 feb)

Att läsa:

 • Kapitalet.se, sida 205 – 270 (”III. Mager produktion” från Avsked fram till Tjänsternas industrialisering) (denna bok går att köpa från tex adlibris.se)

Vecka 9 (1-7 mars)

Att läsa:

 • Kapitalet.se, sida 270-322 (”III. Mager produktion” från Tjänsternas industrialisering fram till och med Det nya vardagslivet) (denna bok går att köpa från tex adlibris.se)

Uppgifter (kan med fördel göras under alla blockets tre veckor):

 • Googla alla begrepp som förekommer i texterna – så som management-by-stress, toyotism osv. Om du hittar något intressant, tipsa oss andra om det.
 • Titta lite i valfria managementböcker. Kolla på biblioteket eller i bokhandeln. Om du gör något roligt fynd, tipsa oss andra om det.
 • Titta lite i de tidningar som cheferna läser, så som tidningen Chef och affärstidningar. De brukar finnas på Pressbyrån. Kolla även på biblioteket. Om du hittar något roligt, tipsa oss andra.
 • Surfa runt lite på hemsidorna http://www.chef.se och http://www.ledarna.se. Hittar du något roligt, tipsa oss andra om det.

Block tre: Motstånd

Vecka 10 (8-14 mars)

Att läsa:

Vecka 11 (15-21 mars)

Att läsa:

Skriv en kommentar

Din epostadress delas eller publiceras aldrig

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • Makten på jobbet är en folkhögskolekurs på Kvarnby Folkhögskola som kommer att gå av stapeln i vår. Läs mer!