Makten på jobbet (2009)

Våren 2009 arrangerade Kalmar LS av SAC och Motarbetaren kursen Makten på jobbet på Kvarnby Folkhögskola.

Kursupplägg

Kursen hade tre teman:

  • Arbetsplatsundersökning (hur och varför ska man undersöka sin arbetsplats)
  • Hur organiseras vi på jobbet (management – hur tänker cheferna, mager produktion – hur planeras produktionen)
  • Hur organiserar vi vårt motstånd (vilka olika organiseringsmöjligheter finns det).

Varje tema hade en träff med föredrag samt texter som skulle läsas och diskuteras mellan varje träff (för diskussion fanns ett internt nätforum för kursdeltagarna). Alla föredrag var öppna för alla intresserade, inte bara för kursdeltagare.

Ett av syftena med kursen var att få folk att skriva egna arbetsplatsundersökningar, så inför varje träff fick man en skrivuppgift. Den fjärde träffen var tänkt att ägnas helt åt den sista skrivuppgiften som var att skriva en fullständig arbetsplatsundersökning. Skrivuppgifterna var:

  • Till träff 1: Beskriv en konflikt på din arbetsplats
  • Till träff 2: Beskriv hur din arbetsplats är organiserad
  • Till träff 3: Beskriv vad det finns för organisering på din arbetsplats
  • Till träff 4: Skriv en hel arbetsplatsundersökning

Träff 1 (14 februari) – Arbetsplatsundersökning

Den 14 februari har kursen Makten på jobbet sitt första möte på Kvarnby Folkhögskola, Industrigatan 4 i Malmö. Alla föredrag är öppna för intresserade.

11:00 Undersökningens historia – från Marx till Socialism eller Barbari och vidare
Marx började med den militanta undersökningen, andra tog vidare och utvecklade perspektivet. Vad syftar den militanta undersökningen till? Hur kan man som arbetare använda sig av arbetarundersökningen för att intensifiera klasskonflikter och intervenera i kamper.

12:00 Lunch

13:00 Arbetarundersökningar idag
Sedan början på 2000-talet har det skett en renässans för arbetarundersökningen i Sverige och i Europa. I det här föredraget sonderas terrängen och olika grupper och projekt som sysslar med arbetarundersökningar presenteras. Vi diskuterar hur vi idag kan använda oss av arbetarundersökningen utifrån såväl egnas som andras konkreta erfarenheter.

14:00 Arbetsrätt
Vad har du för rättigheter på jobbet? Vad är LAS och MBL? Introduktion till arbetsrätt, hur vi kan använda den och hur den används mot oss.

15:00 Workshop – skrivarverkstad
Vi diskuterar de inlämnade texterna och texterna som ska skrivas till nästa träff planeras. (Denna workshop var bara öppen för kursdeltagare.)

17:00 Endnotes
Den brittiska teorigruppen Endnotes kommer till Sverige och diskuterar kampcykler och förutsättningen för klasskampen idag. Vad finns det för interna begränsningar i dagens kamper och hur kan vi arbeta för att övervinna dem? Endnotes gav hösten 2008 ut sitt första nummer av tidskriften Endnotes. http://www.endnotes.org.uk

- – -

Inför träffen lästes dessa texter:

Träff 2 (14 mars): Management, mager produktion, chefernas strategier

Den 14 mars har kursen Makten på jobbet sin andra träff på Kvarnby Folkhögskola, Industrigatan 4 i Malmö. Denna gång kommer bl.a. Mikael Nyberg, som skrivit Kapitalet.se, och pratar om mager produktion. Alla föredrag är öppna för intresserade.

10:00 Chefernas strategier (management)
Chefernas strategier för att tvinga på oss arbete och tjäna pengar. Vad pratar cheferna om på sina fikaraster och sina kurser? Hur gör cheferna för att få arbetsplatsen att se ut som de vill att den ska se ut?

11:30 Management för proletärer
I vanliga fall är managementteori något som företag arbetar med för att maximera sina vinster. Vi ska i detta föredrag ta några steg mot en proletär management som grundar sig i den dagliga klasskampen på arbetsplatserna, utifrån våra behov av högre reallön, mindre arbete, bättre arbetsförhållanden och mindre alienation och utsugning.

12:30 Lunch

13:30 Mikael Nyberg: Det nya arbetslivet – management-by-stress
Författaren till Kapitalet.se kommer att prata om mager produktion (lean production). Det är en nygammal produktionsideologi som går ut på att få folk att jobba hårdare och snabbare – inte för inte att det kallas management-by-stress. Clartés mötsfond finansierar föredraget. http://www.mikaelnyberg.nu

15:00 Workshop – skrivarverkstad
Vi diskuterar de inlämnade texterna och texterna som ska skrivas till nästa träff planeras. (Denna workshop var bara öppen för kursdeltagare.)

- – -

Inför träffen lästes dessa texter:

Träff 3 (18 april): Självorganisering, folkrörelselinje och basorganisering

Den 18 april har kursen Makten på jobbet sin tredje träff på Kvarnby Folkhögskola, Industrigatan 4 i Malmö. Denna gång kommer folk från Volvo, hamnen i Göteborg och från Malmö LS av Syndikalisterna och prata om sin arbetsplatsorganisering. Alla föredrag är öppna för intresserade.

LADDA NER AFFISCH

11:00 Facket som tog fajten – Facklig reorganisering inom SAC – Syndikalisterna
Peter från Malmö LS kommer och berättar om den fackliga pånyttfödelsen och reorganiseringen inom SAC – Syndikalisterna.

12:15 Lunch

13:00 Folkrörelselinjen på Volvo – Om att mobilisera arbetare underifrån
Montören kommer och pratar om sina erfarenheter av folkrörelselinje på en Volvofabrik.

14:00 Hamnarbetarförbundet – Medlemsstyrda fackföreningar och basorganisering
Hamnarbetarförbundet kommer och berättar om sina strider och sin basorganisering i de svenska hamnarna.

15:00 Workshop – skrivarverkstad
Vi diskuterar de inlämnade texterna och texterna som ska skrivas till nästa träff planeras. (Denna workshop var bara öppen för kursdeltagare.)

- – -

Inför träffen lästes dessa texter:

Träff 4 (9 maj): Ännu en skitdag på Posten

Den 9 maj har kursen Makten på jobbet sin fjärde träff på Kvarnby Folkhögskola, ”Röda Huset”, Industrigatan 4 i Malmö. Denna gång kommer postverket på besök.

12:00 – Ännu en skitdag på Posten
Folket bakom bloggen www.postverket.net kommer och delar med sig av sina erfarenheter av utomfacklig kamp på Posten.

Denna träff var tänkt att nästan enbart handla om den arbetsplatsundersökning kursdeltagarna fick i uppdrag att skriva. Men tyvärr så föll många deltagare bort under kursen, så detta fick ställas in.

Skriv en kommentar

Din epostadress delas eller publiceras aldrig

Du kan använda dessa HTML-taggar och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Makten på jobbet är en folkhögskolekurs på Kvarnby Folkhögskola som kommer att gå av stapeln i vår. Läs mer!